موفقيت در تمامی فعاليت‏ها و توسعه‏ ی بخش های مختلف کشور به نحوي در گرو گسترش فعاليت‏هاي پژوهشي است و پیشرفت علوم در دوره‏ های اخیر مرهون تحقیقات و پژوهش‏های اندیشمندان و محققان گذشته است که با رویکردی پژوهشی و ذهنی پرسش‏گرایانه درصدد توسعه ‏ی کمّی و کیفی علوم مختلف برآمده ‏اند. با علم به این موضوع تیم سپتا در تلاش است تا در حد توان خود با ارائه برنامه های مختلف آموزشی و پژوهشی برای افراد، زمینه لازم برای آگاهی هر چه بیشتر را فراهم آورد. تیم سپتا متشکل از توسعه دهندگان متخصص در حوزه برنامه نویسی، برگزار کنندگان دوره های آموزشی و مشاوران اقتصادی برجسته، در صدد است تا خدمات مورد نیاز برای افرادی که نیاز به آموزش، مشاوره و توسعه کسب و کارشان دارند، ارائه دهد.کلیه حقوق مادی و معنوی برای سپتا و برگزار کنندگان دوره ها و صاحبان امتیاز محفوظ بوده و استفاده بدون ذکر منبع پیگرد قانونی خواهد داشت.