دوره‌های آموزشی سپتا

دوره آموزشی header و footer در اکسل

مدرس : مهندس احمدپور

مدت زمان دوره : ۱۶ دقیقه و ۲۳ ثانیه

قیمت دوره : ۲۰ هزار تومان

دوره جمع بندی اقتصاد

مدرس : دکتر آرش بدری

مدت زمان دوره : ۴۵ دقیقه و ۴۷ ثانیه

قیمت دوره : ۲۰۰ هزار تومان

شامل ۳ فایل ویدئویی

دوره آموزشی توابع مالی در اکسل

مدرس : مهندس احمدپور

مدت زمان دوره : ۶۰ دقیقه

قیمت دوره : ۲۰ هزار تومان

دوره آموزشی توابع منطقی در اکسل

مدرس : مهندس احمدپور

مدت زمان دوره : ۳۴ دقیقه و ۳۸ ثانیه

قیمت دوره : ۲۰ هزار تومان

خرید دوره

دوره آموزشی معرفی زبان برنامه‌نویسی پایتون و کتابخانه‌های پرکاربرد علمی و مهندسی

مدرس : مهندس احمدپور

مدت زمان دوره : ۳۱ دقیقه و ۳۸ ثانیه

قیمت دوره : ۲۰ هزار تومان

خرید دوره

دوره آموزشی متغیر، نوع داده و ارسال و دریافت آن در پایتون

مدرس : مهندس احمدپور

مدت زمان دوره : ۱۸ دقیقه و ۴ ثانیه

قیمت دوره : ۲۰ هزار تومان

خرید دوره

دوره آموزشی ایجاد جدول pivot در اکسل

مدرس : مهندس احمدپور

مدت زمان دوره : ۲۲ دقیقه و ۳۵ ثانیه

قیمت دوره : ۲۰ هزار تومان

خرید دوره

دوره آموزشی توابع پرکاربرد ریاضی در اکسل

مدرس : مهندس احمدپور

مدت زمان دوره : ۱۵ دقیقه و ۲۹ ثانیه

قیمت دوره : ۲۰ هزار تومان

خرید دوره