کلاس های آنلاین سپتا

در این بخش میتوانید از خدمات کلاس‌های آنلاین سپتا استفاده کنید. سپتا برای شما مطابق با خواسته‌تان در زمینه و رشته مورد علاقه شما کلاس‌های آنلاین دارد!

لیست کلاس‌ها

آقای پورقربان

کلاس ادبیات

ورود به کلاس

آقای بدری

کلاس اقتصاد

ورود به کلاس

آقای حسن‌نژاد

کلاس کامپیوتر

ورود به کلاس

آقای هدایی

کلاس ریاضی

ورود به کلاس

آقای احمدپور

کلاس کامپیوتر

ورود به کلاس

آقای ملک زاده

کلاس معارف

ورود به کلاس